Micro Influencer villkor

PARTER

Lace Laboratory AB, Reg. nr 559126-4220, med adress Birger Jarlsgatan 22, 11434 Stockholm, (" Företag "); och mottagare av gratis trosor från Lace Laboratory (" Influencer ").

1. SAMARBETEN

1.1. Samarbetet är frivilligt vilket innebär att Influencer är fri att, men inte skyldig, att lägga upp innehåll om gratistrosorna.

2. ERSÄTTNING

2.1. Samarbetet är frivilligt och Influencer har inte rätt till någon ersättning.

3. IMMATERIELL EGENDOM

3.1. Termen " Resultat " avser alla dokument, källkod och know-how, samt immateriella rättigheter till planer, ritningar, videor och bilder som har skapats, utvecklats eller genererats som ett resultat av Samarbetet eller i samband med därtill.

3.2. Parterna är överens om att Resultatet ska vara Influencerns exklusiva egendom. Således har Influencer rätt att överföra, vidareutveckla, kommersialisera och i övrigt fritt använda Resultatet.

3.3. Parterna är överens om att företaget ska ha rätt att återpublicera allt innehåll som skapats av Influencer under Samarbetet på företagets egna kanaler såsom, men inte begränsat till, Instagram, Facebook, TikTok och företagets webbplats.

3.4. Parterna är överens om att överföringen enligt stycket ovan ska kunna utövas utan betalning av royalty eller annan tilläggsersättning till den överlåtande Parten.

3.5. Influencern garanterar att Resultatet eller användningen av ett sådant Resultat inte gör intrång i någon befintlig immateriell egendom som ägs av någon tredje part. Ingen del av Resultatet är föremål för någon ytterligare licens eller royalty.

4. DATABEHANDLING

4.1 Företaget behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja leveransen av gratisprodukter. I syfte att utföra beställningen behandlar företaget personuppgifter såsom:

- För-och efternamn
- Telefonnummer
- Instagram-handtag
- Adress
- Kontaktuppgifter
- Information om Instagram-kontot och statistik
- Trosstorlek

Läs mer om Bolagets integritetspolicy här .

5. TERM

5.1. Detta avtal träder i kraft när influencern lägger en beställning med den kostnadsfria trosan rabattkoden. Influensern verifierar att de är över 18 år när avtalet ingår.